Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Auteur

De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<achternaam auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <titel van publicatie>. <plek van verschijnen>.


Begin met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.

 

Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een &-teken.

Isin, E.F. & Turner, B.S. (2007). Investigating citizenship: An agenda for citizenship studies. Citizenship Studies, 11(1), 5-17.

Zijn er meer dan twee auteurs, dan worden hun namen gescheiden door komma’s en voor de laatste auteur wordt het &-teken gebruikt.

Let op: in een Engelstalige literatuurlijst wordt ook een komma geplaatst voor het &-teken.

Lobao, L., Martin, R. & Rodríguez-Pose, A. (2009). Editorial: Rescaling the state: New modes of institutional-territorial organization. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2(1), 3-12.

Er worden maximaal zeven auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie meer dan 7 auteurs, vermeld dan de eerste zes en de laatste auteur. De namen van de zevende (en eventuele overige) auteur(s) worden vervangen door een weglatingsteken (…). Daarna wordt de laatste auteur genoemd, zonder ampersand (&).

Phipps, M.S., Jia, H., Chumbler, N.R., Li, X., Castro, J.G., Myers, J., … Bravata, D.M. (2014). Rural-urban differences in inpatient quality of care in US veterans with Ischemic stroke. The Journal of Rural Health, 30(1), 1-6.

Geen auteur: gebruik de naam van de organisatie en als die ook onbekend is, de titel van de publicatie.


Auteur           Publicatiedatum          Titel           Publicatie-informatie