Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Bronvermelding

Bronnen dienen vermeld te worden in de tekst en in de literatuurlijst. Hier vind je hoe je informatie kunt presenteren en vermelden in figuren.


 

Er zijn verschillende systemen om bronnen te vermelden. APA-stijl is een citatiestijl die vanuit de psychologie komt, en in toenemende mate gangbaar is binnen de sociale wetenschappen, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als binnen opleidingen. Ook binnen deze opleiding wordt deze stijl gebruikt. Het uitgangspunt van deze stijl is dat in de tekst wordt verwezen naar de literatuurlijst die achter de tekst volgt.

Consistentie in je bronvermelding en literatuurlijst is heel belangrijk. Elke referentie moet volgens dezelfde regels zijn opgebouwd. Op deze plek worden de APA-regels uitgelegd. Mocht je later een artikel schrijven voor een tijdschrift dat andere regels hanteert, blijft staan dat ook dan je bronvermelding en literatuurlijst consistent moeten zijn.

 

Het belang van bronvermelding

De theorieën die je opneemt en uiteenzet, zijn gebaseerd op de ideeën en inzichten van anderen. Jij leest je bronnen, en neemt bepaalde ideeën over en geeft inzichten in eigen woorden weer. Hierbij moet je in alle gevallen zorgvuldig weergeven uit welke bronnen je dit gehaald hebt. Allereerst doe je dit natuurlijk om aan te geven waar je de beschreven ideeën en inzichten vandaan hebt – je wilt niet met de ideeën van anderen aan de haal gaan.

Daarnaast gaat het in de wetenschap om controleerbaarheid. Door nauwkeurige bronvermelding geef je de lezer meer informatie over de bron. De lezer kan deze informatie gebruiken om:

  • Een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de bron;
  • Meer te kunnen lezen over een onderwerp (denk aan de sneeuwbalmethode bij het zoeken van bronnen);
  • Te controleren of een direct citaat correct en volledig is en of de interpretatie van het citaat correct is;
  • Te beoordelen of rekening is gehouden met de context van de oorspronkelijke tekst waarin de informatie was opgenomen.

Bij onvolledige bronvermelding, of zelfs het ontbreken daarvan is er sprake van plagiaat of fraude. Plagiaat is niet toegestaan en een doodzonde in de wetenschap; je doet dan immers net alsof je zelf die ideeën hebt bedacht. Ga dus zorgvuldig met je bronnen om. Plagiaat wordt in onze opleiding bestraft. Meer daarover lees je in de Onderwijs- en examenregeling (OER).