Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Analyse onderzoeksresultaten

Structuur aanbrengen in het resultatenhoofdstuk

Het is belangrijk om de resultaten van empirisch onderzoek gestructureerd weer te geven. Ter afsluiting van dit hoofdstuk staan we daarbij stil. Op het moment dat je tabellen en figuren ontworpen hebt en citaten en foto’s geselecteerd hebt, moet je nadenken over een opzet voor het resultatenhoofdstuk. Een standaardstructuur is er niet, maar houd het volgende in gedachten:

  • In een thesis doe je verslag van de stappen die leiden tot het antwoord op je centrale vraag. Daarom wordt het resultatenhoofdstuk zo opgezet dat het bijdraagt aan de beantwoording van die vraag.
  • Bij het bespreken van enquête- of interview resultaten is het gebruikelijk om eerst een schets van je respondentengroep te geven.
  • Het is logisch om deelvraag voor deelvraag te behandelen in het resultatenhoofdstuk, eventueel in afzonderlijke paragrafen. Werk je met een enquête, laat je er dan niet toe verleiden om de resultaten te bespreken in de volgorde van je enquêtevragen. Die volgorde is tenslotte bepaald met een ander doel: om het de respondent zo makkelijk mogelijk te maken.
  • Werk naar het antwoord op de centrale vraag toe. Dan komt hij niet uit de lucht vallen voor de lezer.
  • In dit hoofdstuk gaat het om de objectieve weergave van de resultaten. Dus als student A en student B beide dezelfde ruwe data voorgeschoteld krijgen, met de opdracht om er verslag van te doen, zullen zij afzonderlijk tot een resultatenhoofdstuk komen met identieke inhoud. In de conclusie/discussie, daarentegen, kunnen de studenten hun eigen accenten leggen. De interpretatie van de resultaten (verklaringen en implicaties) is tenslotte afhankelijk van de persoon en het moment van schrijven (over tien jaar kunnen resultaten anders geïnterpreteerd worden).