Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Opbouw referentie

 De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<achternaam auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <titel van publicatie>. <plek van verschijnen>.

Gallant, N. (2006). The rural-urban fringe: A new priority for planning policy? Planning Practice and Research, 21(3), 383-393.

Kaplinsky, R. (2005). Globalization, poverty and inequality. Cambridge: Polity Press.


Een referentie in de literatuurlijst bestaat uit vier elementen:

Begin met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.

Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een &-teken.

Voorbeeldcitatie twee auteurs
Isin, E.F. & Turner, B.S. (2007). Investigating citizenship: An agenda for citizenship studies. Citizenship Studies, 11(1), 5-17.

 

Zijn er meer dan twee auteurs, dan worden hun namen gescheiden door komma’s en voor de laatste auteur wordt het &-teken gebruikt.

Let op: in een Engelstalige literatuurlijst wordt ook een komma geplaatst voor het &-teken.

Voorbeeldcitatie meer dan twee auteurs
Lobao, L., Martin, R. & Rodríguez-Pose, A. (2009). Editorial: Rescaling the state: New modes of institutional-territorial organization. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2(1), 3-12.

 

Er worden maximaal zeven auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie meer dan 7 auteurs, vermeld dan de eerste zes en de laatste auteur. De namen van de zevende (en eventuele overige) auteur(s) worden vervangen door een weglatingsteken (…). Daarna wordt de laatste auteur genoemd, zonder ampersand (&).

Voorbeeldcitatie maximaal 7 auteurs
Phipps, M.S., Jia, H., Chumbler, N.R., Li, X., Castro, J.G., Myers, J., … Bravata, D.M. (2014). Rural-urban differences in inpatient quality of care in US veterans with Ischemic stroke. The Journal of Rural Health, 30(1), 1-6.

 

Geen auteur: gebruik de naam van de organisatie en als die ook onbekend is, de titel van de publicatie.

Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Er zijn nog twee mogelijkheden:

1. Geen publicatiejaar of -datum
  • (z.j.) (zonder jaar – Nederlandstalige tekst)
  • (n.d.) (no date – Engelstalige tekst).
2. Artikelen geaccepteerd voor publicatie nog niet gepubliceerd
  • (in druk) – Nederlandstalige tekst
  • (in press) – Engelstalige tekst

De titel die je in de literatuurlijst weergeeft, moet precies hetzelfde zijn als de titel zoals die op de publicatie vermeld staat. Dat betekent dat je alle woorden en leestekens overneemt. Het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel krijgt een hoofdletter, evenals eigennamen. Na de titel volgt een punt.

 

Bij een artikel geef je de titel weer in normaal schrift

Voorbeeld

García, M. (2006). Citizenship practices and urban governance in European cities. Urban Studies, 43(4), 745-765.

 

Bij een boek of rapport cursiveer je de titel

Voorbeeld

Isin, E.F. & Turner, B.S. (red.) (2002). Handbook of citizenship studies. London: Sage. 

Na de titel geef je de vindplaats weer van je bron.

 

Mogelijke vindplaatsen van publicaties:

Een tijdschrift Voor een tijdschrift betekent dit de titel van het tijdschrift, de jaargang en de pagina’s. De titel van een tijdschrift geef je cursief weer, evenals de jaargang, gescheiden door komma’s. Het nummer geef je tussen haken weer na de jaargang, niet cursief. Na de paginanummers sluit je af met een punt.
Voorbeeld
Van Gorp, N. (2009). Backwardness of Border Regions. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(3), 358-364.
, een boek Voor een boek vermeld je de plaats van uitgave en de uitgever, gescheiden door een dubbele punt en eindigend met een punt.
Voorbeeld
Kolsto, P. (red.). (2005). Myths and boundaries in South-Eastern Europe. Londen: Hurst & Company.
of een elektronische bron of website Bij elektronische bronnen of verwijzingen naar websites wordt de webpagina opgenomen in de bronvermelding, voorafgegaan door verkregen van… of retrieved from... Als de webpagina ongedateerd is wordt z.j. (zonder jaar) of n.d. (no date) gebruikt.
Voorbeelden
Human Geography (2010). In Wikipedia. Opgevraagd op 20 januari, 2014, verkregen van http://en.wikipedia.org/wiki/Human_geography
.

 

Steeds meer online bronnen hebben een  DOI, een digital object identifier. Dit is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden. Met behulp van een DOI wordt een permanente link naar de locatie van een digitaal bestand gegenereerd. Heel veel wetenschappelijke artikelen zijn inmiddels voorzien van een DOI. De DOI wordt meestal vermeld op de webpagina die je te zien krijgt als je klikt op de titel van een publicatie. Vermeld een DOI als die aanwezig is als laatste. Eindig zonder punt.

Voorbeeld
Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our ‘borderless’ world. Progress in Human Geography, 30(2), 143-161. DOI: 10.1191/0309132506ph599xx.

Klik hier voor informatie over alfabetisering en layout van de literatuurlijst.

Klik hier voor voorbeelden van artikelen uit verschillende bronnen.