Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Voorbeelden verschillende soorten bronnen

Algemene opbouw

Auteur, A.B., Auteur, C.D. & Auteur, E.F. (jaar). Titel van het artikel. Titel van het Tijdschrift, jaargang(volume), pp-pp. Doi:xx.xxxxxxxxxx

 

De DOI vermeld je als je die kunt vinden.

 

Voorbeeld:

Delanty, G. (1997). Models of citizenship: Defining European identity and citizenship. Citizenship Studies, 1(3), 285-303.

Algemene opbouw
Auteur, A.B. (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats: Uitgever. 

 

Voorbeeld:

Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A. (2011). Qualitative research methods. London: Sage.

Geredigeerd boek
Isin, E.F. & Turner, B.S. (red.) (2002). Handbook of citizenship studies. London: Sage.
Latere druk
Bryman, A. (2008). Social research methods (derde druk). Oxford: Oxford University Press.
Hoofdstuk uit een boek

Algemene opbouw:

Auteur, A.B. & Auteur, C.D.E. (jaar). Titel van het hoofdstuk: Ondertitel van het hoofdstuk. In: N. Redacteur & O. Redacteur (red.), Titel van het boek of de bundel (pp-pp). Plaats: Uitgever.

 

Voorbeeld

Laïdi, Z. (1988). Introduction: What use is the Soviet Union? In Z. Laïdi (red.), The Third World and the Soviet Union (pp. 1-23). Londen: Zed Books.

Algemene opbouw:

Auteur, A. (jaar). Titel van het rapport: Ondertitel van het rapport (eventuele nummer). Plaats: Uitgever.

 

Indien de auteursna(a)m(en) bekend zijn:

Cloin, M. (2011). Nederland in een dag: tijdsbesteding in Nederland vergeleken met die in vijftien andere Europese landen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Indien er geen auteurs vermeld zijn in het rapport:

Sociaal en Cultureel Planbureau (2007). Het bereik van het verleden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Bij beide varianten kun je ook de weblink opgeven als ‘plaats van verschijnen’.

Ministerie van VROM/WWI (2009). Leefbaarheid door de tijd (Rapport VROM 9036). Verkregen van de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/10/25/leefbaarheid-door-de-tijd.html

Wanneer er een auteur bekend is, neem je een krantenartikel op volgens de richtlijnen van een tijdschriftartikel.

Als extra informatie komt er dan de dag van publicatie en, indien bekend, de bijlage waaruit het artikel komt bij.

Let op: in de tekst vermeld je alleen het jaar, in de literatuurlijst ook de dag en maand van publicatie.

Voorbeeld:

Bloemberg, H. (2012, 25 mei). Als burgers bepalen we de toekomst van Europa. Trouw, p. 23.

Algemene opbouw:

Auteur, A.B. (jaar). Titel en ondertitel (soort publicatie en naam van de universiteit/hogeschool). Plaats: Uitgever.

 

In principe behandel je een proefschrift dus als een boek, maar dan met de toevoeging dat het om een proefschrift gaat.

Voorbeelden:

Gorp, B. van (2003). Bezienswaardig? Historisch-geografisch erfgoed in toeristische beeldvorming (Proefschrift Universiteit Utrecht). Delft: Eburon.

Wijnen, M.P.G. (2013). Bedrijventerreinen beter bereikbaar (Master Thesis, Universiteit Utrecht). Verkregen van http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/275077

Algemene opbouw:

Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel van het bericht [beschrijving van het soort bericht]. Verkregen van http://www.xxx.zzz

 

Voorbeeld:

Al3xxei (2007, 2 april 2007). An introduction to Human Geography (final revision) [Video file]. Verkregen van http://www.youtube.com/watch?v=1Ce4P05TrNQ

 

Als datum geef je de datum op waarop het bericht gepost is. Wanneer je geen datum kunt vinden, vermeld je (z.d.).

Je neemt dan in elk geval de raadpleegdatum op.