Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Verslaglegging

Verslaglegging gaat over het geschreven eindproduct van het onderzoek dat je hebt gedaan. Er zijn verschillende vormen van eindproducten. Ongeacht het eindproduct is het belangrijk dat je nadenkt over de structuur van je verhaal en je alinea’s en hoe je de tekst vorm geeft.

De meeste geschreven producten kennen de volgende aspecten:

Bij een langer paper en bij een thesis kun je ook de volgende aspecten nog toevoegen: