Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Publicatiedatum

De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<achternaam auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <titel van publicatie>. <plek van verschijnen>.


Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Er zijn nog twee mogelijkheden:

  • (z.j.) (zonder jaar – Nederlandstalige tekst)
  • (n.d.) (no date – Engelstalige tekst).
  • (in druk) – Nederlandstalige tekst
  • (in press) – Engelstalige tekst

Auteur           Publicatiedatum          Titel           Publicatie-informatie