Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Samenvatting en abstract

Met een samenvatting kom je de lezer met weinig tijd tegemoet. Beleidsmakers bijvoorbeeld beperken zich vaak tot de samenvatting. Op basis van die tekst besluiten ze of ze verder lezen. Hieruit volgt dat een samenvatting voornamelijk nuttig is bij langere teksten.

Een samenvatting bevat de hoofdlijnen van het verslag. Je selecteert de belangrijkste informatie uit elk hoofdstuk en verweeft dit in een lopend verhaal (dus niet puntsgewijs). Verwijs niet naar andere delen van het verslag; de samenvatting staat er los van. Bedenk dat een samenvatting vooral nuttig is bij lange rapporten (> tien pagina’s). In welke taal je de samenvatting schrijft, hangt af van de doelgroep. Soms is het handig om een Engelse samenvatting te schrijven bij een Nederlands verslag of andersom.

De samenvatting kun je opsturen naar geïnteresseerde externe partijen zoals respondenten of bedrijven. Wanneer je dit toezegt, moet je die belofte nakomen. Anders loop je het risico dat zij een volgende keer niet meer aan onderzoek mee willen doen (zogenaamde respondentenbederf). Ook ben je als student vertegenwoordiger van een universiteit. We zijn gebaat bij een goed imago.

Aan dit onderdeel wordt gewerkt.