Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Posterpresentatie

Een poster is een andere manier om onderzoeksresultaten te communiceren. Een goede poster geeft geïnteresseerden een kort en bondig overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Dat is vaak een aantrekkelijk alternatief voor het lezen van het gehele onderzoeksverslag. Dat kost veel meer tijd. Een goede poster is bovendien tegelijkertijd aantrekkelijk én functioneel.

 1. Laat in ieder geval de volgende onderdelen terugkomen:
  • de onderzoeksachtergrond (aanleiding, doel/centrale vraag)
  • de werkwijze / methode
  • de resultaten
  • conclusie en discussie
  • bronnen

Selecteer de hoofdlijnen van elk onderdeel. Je moet een balans vinden tussen strikt noodzakelijke informatie en overbodige details. Je wilt niet dat lezers afhaken bij een lange lap tekst. Soms kun je een mondelinge toelichting geven aan wie meer wilt weten, maar dat is niet altijd mogelijk. Zorg dat de poster altijd voor zich spreekt.

 1. Zoek geschikte figuren, afbeeldingen en/of kaarten bij de tekst. Die zijn effectief bij het overbrengen van een boodschap. Pas een gecompliceerde grafiek uit je verslag eventueel aan, zodat de lezer haar in één oogopslag begrijpt.
 2. Denk na over een logische indeling en maak hiervan een schets. Ook voor een poster gaat de leesrichting van links naar rechts en van boven naar onder op. Je kunt eventueel twee kolommen maken.
 3. Beslis in welk formaat je de poster gaat afdrukken. Drukken in A0-formaat is gebruikelijk maar prijzig. Een alternatief is om losse A4-vellen samen te voegen tot één poster, door ze op een (gekleurd) achtergrondvel te plakken. Als je een poster op A0-formaat drukt, kun je het ontwerp met powerpoint of GIS-software maken.

Dan nog enkele aandachtspunten
 • Voor de hoeveelheid tekst ga je uit van de tekst die je op een A4 in een normaal lettertype (11 of 12) kwijt kunt.
 • Gebruik minimaal lettergrootte 20 voor de hoofdtekst en een groter lettertype voor de kop. Druk de tekst zwart af. Witte tekst op een donkere achtergrond is slechter leesbaar.
 • Vermeld bronnen in de tekst zoals in een onderzoeksverslag.
 • Gebruik bulletpoints, bijvoorbeeld om een aantal conclusies op te sommen.
 • Breek lange lappen tekst op met figuren, afbeelden of een kaart. (Je publiek kan er niet voor gaan zitten, dus vermoei ze niet.)
 • Let erop dat figuren, afbeeldingen en kaarten scherp en leesbaar zijn.
 • Zorg dat de methoden en resultaten 1-op-1 aansluiten. Als je citaten wilt noemen, vergeet dan niet te vermelden dat je methode ‘interviewen’ is.
 • Laat de poster nakijken op spelfouten. Elke misser wordt pijnlijk zichtbaar op groot formaat.
 • Check of je boodschap overkomt bij een proefpersoon.
 • Overschat je eigen kunnen niet wat de vormgeving betreft. Je bent geen grafisch ontwerper, maar een sociaal geograaf of planoloog.