Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Titel van publicatie

De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<achternaam auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <titel van publicatie>. <plek van verschijnen>.


De titel die je in de literatuurlijst weergeeft, moet precies hetzelfde zijn als de titel zoals die op de publicatie vermeld staat. Dat betekent dat je alle woorden en leestekens overneemt. Het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel krijgt een hoofdletter, evenals eigennamen. Na de titel volgt een punt.

 

  • Bij een artikel geef je de titel weer in normaal schrift

García, M. (2006). Citizenship practices and urban governance in European cities. Urban Studies, 43(4), 745-765.

 

  • Bij een boek of rapport cursiveer je de titel

Isin, E.F. & Turner, B.S. (red.) (2002). Handbook of citizenship studies. London: Sage.


 

Auteur           Publicatiedatum          Titel           Publicatie-informatie