Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Homepagina

Op deze website vind je informatie over de academische vaardigheden die horen bij het departement Sociale Geografie en Planologie in Utrecht.

 

Context bij onze opleiding vind je onder SGPL als vakgebied. Denk hierbij aan welke onderzoeksmethoden er veel gebruikt worden, hoe je na kunt denken over ethiek  en hoe je goed kunt reflecteren.

 

Onder de noemer onderzoek doen, vind je de stappen die je zet of kunt zetten tijdens het doen van een onderzoek.

 

 

Om te lezen over onderdelen van geschreven producten, kijk je bij verslaglegging. Hier vind je ook hoe je wetenschappelijk kunt schrijven, welke soort eindproducten er zijn en wat daar in kan, hoe je een tekst structureert en hoe je een tekst vorm kunt geven.

 

Vormen van niet schriftelijke communicatie die in de opleiding vaak voorkomen zijn presenteren (soms met een presentatie in postervorm), een discussie voeren en (peer)feedback.

 

Als je meer wilt weten over hoe je bronnen moet citeren, kijk je hier.

 

 

Als je meer wilt weten over hoe je figuren en tabellen kunt gebruiken en weergeven, kijk je hier.

 

 


Op dit moment zijn er drie kennisclips beschikbaar op deze website:

  1. Kennisclip Verkenning en Afbakening
  2. Kennisclip Centrale Vraag en Deelvragen
  3. Kennisclip Theoretisch Kader en Conceptueel Model