Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Tabellen

Een tabel is een overzichtelijke weergave van cijfers. Hoe de tabel is opgebouwd, hangt af van het doel. Wat wil je de lezer laten zien: een ontwikkeling in de tijd of een vergelijking tussen twee steden? Als je dat helder hebt, kun je gemakkelijk keuzes maken. Bijvoorbeeld over:

 • de volgorde van de onderzoekseenheden;
 • het gebruik van absolute of relatieve waarden;
 • de jaartallen die de tabel weergeeft (ook alle tussenliggende jaren?).
 • De tabel bevat enkel informatie die aansluit bij de tekst. Eventuele overbodige informatie is eruit gehaald.
 • De tabel heeft een nummer, een informatieve titel en bronvermelding, die terugkomt in de literatuurlijst. Soms is een bijschrift handig voor informatie die je niet in de titel kwijt wilt omwille van de lengte. Als je data presenteert uit eigen onderzoek is bronvermelding niet nodig. Dit geldt zowel voor tabellen als figuren.
 • De onderzoeksobjecten staan in de rijen, de variabelen in de kolommen. Een rij loopt van links naar rechts, een kolom van boven naar onder.
 • De eenheden van de cijfers zijn vermeld, dus ‘per 1000’, ‘km’, ‘euro’, ‘%’etc.
 • Getallenreeksen worden rechts Dat maakt vergelijken makkelijker.
 • De cijfers hebben een gelijk aantal decimalen. Hoeveel decimalen dat zijn, hangt af van de context. Ga bij elke variabele na wat zinvol is. Rond je af op één decimaal, dan schrijf je bijvoorbeeld 1,4 en 6,0. Vergeet die nul niet.
 • Het totaal van een onderverdeling is altijd honderd procent, ook als het de optelsom is van 3 x 33 procent.
 • Het decimale teken is een komma in een Nederlands verslag, een punt in een Engels verslag.
 • In de tekst wordt verwezen naar de tabel. De tekst beschrijft bovendien de conclusie van de tabel. Dat is iets anders dan de tabel navertellen. Een voorbeeld: “De Utrechtse bevolking is tussen 2004 en 2012 met zeventien procent gegroeid. De groei is aanzienlijk groter dan in de overige grote steden. Absoluut gezien was alleen de groei in Amsterdam groter”.
 • De opmaak is rustig en sober. De leesbaarheid staat voorop.

Hieronder staan twee voorbeelden van een tabel die de bevolkingsontwikkeling van de vier grote steden in Nederland tussen 2004 en 2012 weergeeft. Ze zijn alle twee correct, maar tabel 4.2 is het meest effectief. Tabel 4.2 …

 • is leesbaar (alle tussenliggende jaren zijn weggelaten)
 • presenteert de informatie hapklaar voor de lezer (het rekenwerk is al gedaan)
 • is logisch ingedeeld, want de steden zijn geordend naar grootte. (In dit geval kun je de steden ook ordenen naar relatieve groei. Dan zet je Utrecht bovenaan.)

 

Tabel 4.1 Bevolkingsontwikkeling in de grote steden (2007 – 2012)

Gemeente 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amsterdam 742884 747093 755605 767457 779808 790110
Den Haag 473941 475681 481864 488553 495083 502055
Rotterdam 584058 582951 587134 593049 610386 616260
Utrecht 288401 294737 299891 307081 311367 316275

Bron: CBS StatLine, 2013

Tabel 4.2 Bevolkingsontwikkeling in de grote steden (2007 – 2012)

Gemeente 2007 2012 Toename

abs.

Toename

%

Amsterdam

Rotterdam

742884

584058

790110

616260

47226

32202

6,4

5,5

Den Haag 473941 502055 28114 5,9
Utrecht 288401 316275 27847 9,7

Bron: CBS StatLine, 2013