Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Vormgeving teksten

Een verzorgde lay-out verduidelijkt de structuur van je tekst. Je hebt veel vrijheid bij het vormgeven van je verslag, maar de lay-out mag nooit van de inhoud afleiden. Dan zijn er nog twee voorwaarden:

  • De opmaak is uniform. Kies één lettertype voor de hoofdtekst (niet Comic Sans). Gebruik eventueel een andere voor hoofdstuktitels. Houd consequent een aantal witregels aan tussen paragrafen, alinea’s en rondom afbeeldingen.
  • De opmaak is functioneel. Hoofdstuk-, paragraaftitels en tussenkopjes zijn te herkennen aan de lay-out. Varieer in lettergrootte en met vet, cursief en onderstreept schrift.
  • Zet figuren en dergelijke op een aparte regel in plaats van naast de tekst.
  • Lijn de tekst uit op de linker- en rechtermarge (uitvullen).
  • Gebruik een voettekst met bijvoorbeeld de auteursnaam of de titel van het verslag.
  • Lever bij een docent geen Word-bestand in maar een pdf-bestand (tenzij anders aangegeven in de studiewijzer). Dan verspringen afbeeldingen niet.