Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Voorpagina, inhoudsopgave en paginanummering

De voorpagina is het eerste wat de lezer ziet van je rapport. Een verzorgde lay-out is daarom van groot belang.

Op de voorpagina staat het volgende

  • titel Een titel moet in de eerste plaats informatief zijn. Je wilt bij de lezer immers een heldere en juiste verwachting scheppen. Laat je er niet toe verleiden om de centrale vraag als titel te gebruiken. Binnen ons vakgebied is dat ongebruikelijk. Behalve voor een informatieve titel, kun je ook kiezen voor een originele titel met een woordspeling of iets dergelijks. Gebruik dan een zakelijke ondertitel. Door een originele titel terug te laten komen in de inleiding en/of conclusie maak je deze hoofdstukken sterker. Houd verder in gedachten dat korte titels krachtig klinken. Schrap overbodige woorden. Gebruik geen leestekens of ontkenningen. Overigens is het onzinnig om in het begin lang na te denken over een goede titel. Laat de ideeën maar komen als je dieper je onderzoek in duikt. Tot die tijd volstaat een werktitel.
  • eventueel een ondertitel
  • naam van de auteur
  • eventueel naam van de opdrachtgever
  • datum (minstens maand – jaartal)

Bij een studieopdracht bovendien:

  • studentnummer van de auteur
  • eventueel naam van de begeleider(s)
  • Universiteit Utrecht

Met een afbeelding op de voorpagina trek je de aandacht. Zet de bronvermelding op de achterkant van de voorpagina of onderaan de eerst volgende pagina, bijvoorbeeld de inhoudsopgave. Laat de achterkant van de voorpagina verder leeg. Houd hier rekening mee als je dubbelzijdig afdrukt.

De inhoudsopgave is een onmisbare wegwijzer in een rapport van enige lengte. (Bij een tekst van drie pagina’s zal de lezer ook zonder inhoudsopgave zichzelf wegwijs kunnen maken.)

Neem links uitgelijnd alle hoofdstukken en paragrafen op. Elk hoofdstuk (1) en elke paragraaf (1.1) is genummerd. Laat de paragraaftitels inspringen, zodat de hiërarchie tussen hoofdstukken en paragrafen duidelijk is.

Rechts uitgelijnd staat het paginanummer waarop het hoofdstuk of de paragraaf begint. Aanduidingen zoals p., pag. of blz. zijn overbodig.

Vergeet niet om de bijlagen op te nemen in de inhoudsopgave. Paginanummering mag ook niet ontbreken. De voorpagina krijgt nooit een paginanummer en neem je niet op in de inhoudsopgave.