Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Onderzoek doen

Het leren doen van onderzoek is een belangrijk onderdeel van onze opleiding.

Onderdelen van onderzoek doen

Je begint vaak met het kiezen van een onderwerp, waarna je dit verder gaat afbakenen. Eenmaal afgebakend schrijf je de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van jouw onderwerp en schets je de probleemstelling.

Je gaat op zoek naar bronnen, selecteert de juiste en structureert deze. Als je genoeg bronmateriaal gevonden hebt en je goed weet waar je over gaat schrijven, formuleer je de hoofdvraag en (eventueel) deelvragen. Daarmee samenhangend bepaal je welke methode de beste is om deze vragen te beantwoorden en selecteer je wie of wat je wilt gaan onderzoeken.

Je operationaliseert de begrippen uit de literatuur, doet het onderzoek en schrijft als laatste een conclusie.