Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Relevantie

Een belangrijke vaardigheid voor een academicus is om scherp te formuleren wat het belang is van je onderzoek. Wetenschappers zijn gedwongen stil te staan bij het nut van hun onderzoek. Dat is maar goed ook. Ze worden ten slotte dikwijls betaald uit gemeenschapsgeld. Of ze dingen naar schaarse beurzen. Die blijven buiten bereik zolang de relevantie niet inzichtelijk gemaakt is.

Er bestaan twee type relevantie: wetenschappelijke en maatschappelijke.

Bij de wetenschappelijke relevantie van onderzoek gaat het om de bijdrage aan het geheel van wetenschappelijke kennis. Dat is kennis die opgedaan is door middel van wetenschappelijk onderzoek. Als onderzoeker geef je eerst aan welke kennis er al is over jouw onderzoeksthema. Vervolgens duid je aan waar zich gaten bevinden, die jij wilt opvullen. Dat lukt alleen als je inzicht hebt in wat er al wel bekend is. Vooronderzoek is dus essentieel. Zonder je in te lezen kun je geen centrale vraag opstellen en ook niet bepalen wat de toegevoegde waarde is van jouw onderzoek. Al met al, is het schrijven van een wetenschappelijke relevantie enerzijds een verantwoording naar de buitenwereld, maar ook voor jezelf een check of je werkt aan een uniek onderzoek.

Maatschappelijke relevantie is het nut van onderzoek voor groepen in de samenleving. Dat kunnen expats zijn of gezinnen met schoolgaande kinderen of studenten op zoek naar een kamer. Binnen de sociale geografie en planologie staat een praktijkprobleem vaak aan de basis van onderzoek. Denk aan: fileproblematiek, concentraties van kansarmen in een stad of de zoektocht naar een geschikte locatie voor een windmolenpark. De maatschappelijke relevantie is veelal helderder dan bijvoorbeeld het geval is bij theoretisch onderzoek over de oerknal. Desalniettemin is het essentieel om de maatschappelijke relevantie uit te spellen voor je publiek. Gebruik verschillende argumenten en zet ze kracht bij door met voorbeelden of cijfers (uit een rapport van het Cultureel Planbureau of het CBS bijvoorbeeld) te komen. Soms kan een krantenkop van pas komen. Vaak heeft onderzoek zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke relevantie. Het komt echter ook voor dat de nadruk sterk op één van beide ligt.