Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Foto’s

Foto’s kunnen bijdragen aan de verduidelijking van de inhoud van een tekst. Maak er daarom gebruik van in een verslag. Een foto heeft altijd een onderschrift. Denk eraan om het jaartal te vermelden in het onderschrift als dat van belang is voor het begrip van de foto. Bij foto’s is er geen bronvermelding. Je noemt wel de fotograaf vanwege het auteursrecht. Bijvoorbeeld ‘S. Huit’, ‘Utrechts Archief’ of ‘ANP’. Het komt ook voor dat een fotograaf in opdracht werkt van een organisatie. Vermeld dan beide (zie fig. 4.10). Fotografen laat je niet terugkomen in de literatuurlijst.

Als jij zelf de fotograaf bent, vermeld je je eigen naam. Als (bijna) alle foto’s van jou zijn, dan volstaat het om hiervan aan het begin van een hoofdstuk of rapport melding te maken. (“De foto’s zijn gemaakt door de auteur, tenzij anders vermeld”.)

Een afbeelding op de voorpagina van een verslag krijgt geen onderschrift. Plaats de naam van de fotograaf onderaan één van de eerste pagina’s van het verslag (bijvoorbeeld de achterkant van de voorpagina of onder de inhoudsopgave).

Voorbeelden

Fig. 4.7 Hoogstedelijk woonmilieu in Rotterdam (J. Harts)

Fig. 4.8 Park Transwijk in 2011 (Het Utrechts Archief)

Fig. 4.9 Neudeflat en voormalig postkantoor op de Neude (ANP)

Fig. 4.10 Overstroomde rijstvelden nabij Manilla (J. Javellana/Reuters)