Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Data presenteren

Tabellen, figuren, foto’s en kaarten kunnen een belangrijke toevoeging zijn binnen elke paper, rapport of thesis die je schrijft tijdens de studie en daarna. Bij het gebruik van al deze vormen van datapresentatie zijn er enkele regels waaraan deze moeten voldoen.

 • Gebruik liever geen tabellen en figuren die je niet zelf gemaakt hebt. Dus copy/past figuren en tabellen niet rechtstreeks.
 • Als je bron in een andere taal geschreven is, vertaal je deze naar de taal waarin jij schrijft (meestal Nederlands) .
 • Alle tabellen, figuren, kaarten en foto’s moeten ook leesbaar en duidelijk zijn als ze in zwart-wit worden afgedrukt.
 • Tabellen, figuren, kaarten en foto’s krijgen een aparte inhoudsopgaven in een thesis of lang paper. In artikelen en korte papers, waar je ook geen inhoudsopgave maakt, wordt dit niet gedaan.
 • Elke vorm van datapresentatie heeft een duidelijke nummer en onderschrift met bronvermelding (met indien mogelijk een paginanummer). Deze bronvermelding komt ook in de literatuurlijst te staan.
 • Als jij een bron bewerkt (data verwijdert, toevoegt of aanpast) moet er bij je onderschrift staan: “Aangepast overgenomen uit …..”
 • In de tekst wordt er direct verwezen naar de desbetreffende tabel, figuur, foto of kaart.
  • … in Figuur 1 is te zien dat …
  • …. (Figuur 1)