Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Publicatie-informatie

De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<Achternaam Auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <Titel van publicatie>. <Plek van Verschijnen>.


Na de titel geef je de vindplaats weer van je bron.

 

Mogelijke vindplaatsen van publicaties:

Voor een tijdschrift betekent dit de titel van het tijdschrift, de jaargang en de pagina’s.

De titel van een tijdschrift geef je cursief weer, evenals de jaargang, gescheiden door komma’s. Het nummer geef je tussen haken weer na de jaargang, niet cursief. Na de paginanummers sluit je af met een punt.

Voorbeeld

Van Gorp, N. (2009). Backwardness of Border Regions. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100(3), 358-364.

Voor een boek vermeld je de plaats van uitgave en de uitgever, gescheiden door een dubbele punt en eindigend met een punt.

Voorbeeld

Kolsto, P. (red.). (2005). Myths and boundaries in South-Eastern Europe. Londen: Hurst & Company.

Steeds meer online bronnen hebben een DOI, een ‘digital object identifier’. Dit is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden. Met behulp van een DOI wordt een permanente link naar de locatie van een digitaal bestand gegenereerd. Heel veel wetenschappelijke artikelen zijn inmiddels voorzien van een DOI. De DOI wordt meestal vermeld op de webpagina die je te zien krijgt als je klikt op de titel van een publicatie. Vermeld een DOI als die aanwezig is als laatste. Eindig zonder punt.

Voorbeeld

Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our ‘borderless’ world. Progress in Human Geography, 30(2), 143-161. DOI: 10.1191/0309132506ph599xx

Bij elektronische bronnen of verwijzingen naar websites wordt de webpagina opgenomen in de bronvermelding, voorafgegaan door ‘verkregen van…’ of ‘retrieved from..’. Als de webpagina ongedateerd is wordt ‘z.j.’ (zonder jaar) of ‘n.d.’ (no date) gebruikt.

Voorbeelden

Human Geography (2010). In Wikipedia. Opgevraagd op 20 januari, 2014, verkregen van http://en.wikipedia.org/wiki/Human_geography

Al3xxei (2007, 2 april 2007). An introduction to Human Geography (final revision) [Video file]. Verkregen van http://www.youtube.com/watch?v=1Ce4P05TrNQ


Auteur           Publicatiedatum          Titel           Publicatie-informatie