Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Literatuurlijst

De verwijzingen in de tekst zijn er voor bedoeld om de bronnen in de literatuurlijst makkelijk te kunnen vinden.

Elke bron die je noemt in je tekst moet terug te vinden zijn in je literatuurlijst en elke bron die in je literatuurlijst staat moet genoemd worden in je tekst.

De literatuurlijst is geordend op alfabet. Wanneer je je verslag in het Nederlands schrijft, hanteer je de Nederlandse alfabetiseringsregels. Dat betekent dat je tussenvoegsels bij het alfabetiseren buiten beschouwing laat. Schrijf je in het Engels, houd je de regel aan dat je alfabetiseert op tussenvoegsel (bijvoorbeeld ‘Van der’).

Verdere alfabetiseringsregels

Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (bij zowel boek als artikel, en ook bij geredigeerd boek).

Werk letter voor letter en ga uit van ‘Niets komt voor iets’ dus Janse, Z. komt voor Jansen, B.

Lidwoorden en tussenvoegsels:

 Nederlandse alfabetiseringsregel

  • Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst: ‘P. van Dijk’, komt in de literatuurlijst als ‘Dijk, P. van’

 

 Engelstalige variant

  • Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden voor de achternaam geplaatst: ‘P. van Dijk’ vermeld je in de literatuurlijst als: ‘Van Dijk, P.’

 

Zijn er auteurs met dezelfde achternaam, dan wordt op voorletter geordend.

Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend (van oud naar recent). Bij meerdere publicaties van dezelfde auteur in hetzelfde jaar, wordt geordend op volgorde waarin ze in de tekst voorkomen. De eerste wordt weergegeven door een a achter het jaartal, de volgende met een b, enz. Voorbeeld citatie zelfde auteur en zelfde jaar:
Skifter Andersen, H. (2002a). Excluded places. On the interaction between segregation, urban decay and deprived neighbourhoods, Housing, Theory and Society, 19, 153–169.
Skifter Andersen, H. (2002b). Can deprived housing areas be revitalised? Efforts against segregation and neighbourhood decay in Denmark and Europe, Urban Studies, 39(4), 767-790.

Bij publicaties met dezelfde eerste auteur gaan publicaties met één auteur vooraf aan publicaties met meerdere auteurs.

Bij publicaties met dezelfde eerste auteur wordt gesorteerd op de tweede auteur.

  • De literatuurlijst komt aan het einde van de tekst, dus na het artikel of aan het eind van het boek. Begin de literatuurlijst op een nieuwe pagina en geef het als kop ‘Literatuurlijst’, ‘Referentielijst’ of ‘Bibliografie’.
  • Laat elke tweede regel van een verwijzing inspringen, zodat de lijst overzichtelijk wordt en de auteursnaam eruit springt.
  • In de literatuurlijst wordt de volledige bron vermeld, dus niet zoals in de tekst alleen de naam van de auteur en het jaartal.

Klik hier voor informatie over de opbouw van een referentie.

Klik hier voor een voorbeelden van artikelen uit verschillende bronnen.