Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Opbouw referentie

Een referentie in de literatuurlijst bestaat uit vier elementen:


 De standaardvorm voor een referentie in de literatuurlijst is:

<achternaam auteur>, <initialen auteur>. (<jaar van publicatie>). <titel van publicatie>. <plek van verschijnen>.

Gallant, N. (2006). The rural-urban fringe: A new priority for planning policy? Planning Practice and Research, 21(3), 383-393.

Kaplinsky, R. (2005). Globalization, poverty and inequality. Cambridge: Polity Press.


Klik hier voor informatie over alfabetisering.

Klik hier voor een voorbeelden van artikelen uit verschillende bronnen.