Logo Universiteit Utrecht

Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie

Alfabetisering

De literatuurlijst is geordend op alfabet. Wanneer je je verslag in het Nederlands schrijft, hanteer je de Nederlandse alfabetiseringsregels. Dat betekent dat je tussenvoegsels bij het alfabetiseren buiten beschouwing laat. Schrijf je in het Engels, houd je de regel aan dat je alfabetiseert op tussenvoegsel (bijvoorbeeld ‘Van der’).

Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (bij zowel boek als artikel, en ook bij geredigeerd boek).

Werk letter voor letter en ga uit van ‘Niets komt voor iets’ dus Janse, Z. komt voor Jansen, B.

Lidwoorden en tussenvoegsels:

 Nederlandse alfabetiseringsregel

  • Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst: ‘P. van Dijk’, komt in de literatuurlijst als ‘Dijk, P. van’

 

 Engelstalige variant

  • Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden voor de achternaam geplaatst: ‘P. van Dijk’ vermeld je in de literatuurlijst als: ‘Van Dijk, P.’

 

Zijn er auteurs met dezelfde achternaam, dan wordt op voorletter geordend.

Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend (van oud naar recent). Bij meerdere publicaties van dezelfde auteur in hetzelfde jaar, wordt geordend op volgorde waarin ze in de tekst voorkomen. De eerste wordt weergegeven door een a achter het jaartal, de volgende met een b, enz. Voorbeeld citatie zelfde auteur en zelfde jaar:
Skifter Andersen, H. (2002a). Excluded places. On the interaction between segregation, urban decay and deprived neighbourhoods, Housing, Theory and Society, 19, 153–169.
Skifter Andersen, H. (2002b). Can deprived housing areas be revitalised? Efforts against segregation and neighbourhood decay in Denmark and Europe, Urban Studies, 39(4), 767-790.

Bij publicaties met dezelfde eerste auteur gaan publicaties met één auteur vooraf aan publicaties met meerdere auteurs.

Bij publicaties met dezelfde eerste auteur wordt gesorteerd op de tweede auteur.


Klik hier voor informatie over de opbouw van een referentie.

Klik hier voor een voorbeelden van artikelen uit verschillende bronnen.